Náhradné lekcie

Účastník má nárok na 1 náhradné lekcie pri polovičnom kurze (4 lekcie) a 2 náhradné lekcie pri celom kurze (8 lekcií) s podmienkou, že musí byť ospravedlnené minimálne 24 hodín pred začatím lekcie

Účastník je povinný si náhradné lekcie vyčerpať do 4 mesiacov od pôvodného začatia lekcie. Čerpanie náhradných  lekcií si účastník kurzu dohodne telefonicky alebo osobne na recepcii detského klubíku Plaviatko.

Baby plávanie

Vyplnením dotazníka sa prihlásite na kurz

Pohybové a vzdelávacie kurzy

Vyplnením dotazníka sa prihlásite na kurz