Náhradné lekcie

Účastník má nárok na 1 náhradnú lekciu pri polovičnom kurze (4 lekcie) a 2 náhradné lekcie pri celom kurze (8 lekcií) s podmienkou, že musia byť ospravedlnené riadne a včas, deň vopred do 24.00h. Odhlásenie musí prebehnúť emailom plaviatko@plaviatko.sk, prípadne osobne na recepcii alebo  formou sms na tel. č. +421907100525.

Pri neodhlásení lekcie podľa hore uvedených podmienok, prípadne nedostavenie sa na lekciu, účastník stráca nárok na náhradnú lekciu! 

Účastník je povinný si náhradné lekcie vyčerpať do 3 mesiacov od pôvodného začatia lekcie. Čerpanie náhradných  lekcií si účastník kurzu dohodne telefonicky, emailom alebo osobne na recepcii detského klubíku Plaviatko. Detský klub Plaviatko poskytne náhradnú lekciu v súlade s vekom a pokročilosťou dieťatka podľa jeho kapacít a voľných hodín.

Náhradné hodiny sa nedajú odrátať z ceny kurzu.

Milé Plaviatka!

prihlasovanie na kurzy bolo pozastavené. 

O znovuotvorení ďalšej prevádzky Vás budeme informovať.

Držte nám palčeky!

Baby plávanie

Vyplnením dotazníka sa prihlásite na kurz

Pohybové a vzdelávacie kurzy

Vyplnením dotazníka sa prihlásite na kurz