Platobné podmienky

Cenu za kurz je potrebné uhradiť 5 pracovných dní pre začatím prvej lekcie prevodom na účet (číslo účtu: SK57 0200 0000 0042 1107 4956 vedený vo VÚB, a.s.) alebo v hotovosti na recepcii Detského klubu Plaviatko. V prípade, ak sa tak nestane miesto bude nahradené ďalším účastníkom.

Cena za kurz sa uhrádza až po obdržaní potvrdzujúceho emailu o zaradení dieťatka, kde sú uvedené všetky informácie o platbe.

Milé Plaviatka!

prihlasovanie na kurzy bolo pozastavené. 

O znovuotvorení ďalšej prevádzky Vás budeme informovať.

Držte nám palčeky!

Baby plávanie

Vyplnením dotazníka sa prihlásite na kurz

Pohybové a vzdelávacie kurzy

Vyplnením dotazníka sa prihlásite na kurz