Storno podmienky

  • V prípade ak je kurz zrušený viac ako7 kalendárnych dní pred začatím prvej lekcie (pondelok), je klient povinný  túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na email info@plaviatko.sk . Klientovi bude vrátená  čiastka v plnej výške zaplatená za kurz prevodom alebo k rukám klienta
  • V prípade ak je kurz zrušený menej ako 7 kalendárnych dní pred začatím prvej lekcie z kurzu pondelok, je povinný túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne na email info@plaviatko.sk. Klient je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 65 eur. Detský klub Plaviatko má nárok uplatniť si storno poplatok z uhradeného poplatku za kurz. Ostávajúca časť finačných prostriedkov bude klientovi  vyplatená do 5 pracovných dní na účet alebo v hotovosti k rukám klienta
  •  
  • V prípade, ak sa účastník kurzu odhlási v priebehu kurzu, nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu časti finančných prostriedkov.
  • V prípade ak klient zruší kurz po prvej odplávanej  lekcii, ak sa aj kurzu klient nezúčastnil, nemá nárok na vrátenie poplatku za kurz. (Neplatí pri nových klientoch, ktorí absolvovali u nás úvodnú lekciu)
  • V prípade ak nový klient zruší kurz po úvodnej odplávanej lekcii s podmienkou prítomnosti na prvej lekcii, inštruktor zhodnotí ťažkú aklimatizáciu dieťatka na kurz, Detský klub Plaviatko má nárok uplatniť si storno poplatok vo výške 30 eur. Ostávajúca časť finačných prostriedkov mu bude vyplatená do 5 pracovných dní na účet alebo v hotovosti k rukám klienta
  • V prípade ak je zrušený kurz zo strany Detského klubu Plaviatko, bude klientovi vrátená suma v plnej výške bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti
  • V prípade diagnostikovania choroby, ktorá by bránila dieťatku vyčerpať si kurz v najbližších 6 mesiacov od začatia kurzu, bude vrátená suma za kurz podľa dohody s detským klubom Plaviatko (potrebné potvrdenie od pediatra)
  • Pri vyhlásení mimoriadnej situácie vládou SR a povinnosti zatvoriť prevádzku sa neukončené kurzy a kurzy uhradené a rezervované na ďalší mesiac nahrádzajú podľa rozpisu prevádzkovateľa. Pri zásahu vyššej moci nie je možné stornovať a vrátiť poplatok.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu a rozvrhu kurzu z technicko-prevádzkových dôvodov a zo záväzkov, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov, bez nároku na storno poplatok.

Baby plávanie

Vyplnením dotazníka sa prihlásite na kurz

Pohybové a vzdelávacie kurzy

Vyplnením dotazníka sa prihlásite na kurz